Reklamasjon

En sjelden gang vil det kunne oppstå feil ved våre produkter. Det er viktig at vi får beskjed om dette så fort som mulig, slik at vi kan hjelpe deg med å finne en god løsning, og gjøre nødvendige forbedringer. 

Dersom du ønsker å reklamere på en vare ber vi deg alltid om å ta kontakt med oss på forhånd slik at vi får registrert saken. Send da gjerne med et eller flere bilder av feilen og noen ord om hva som er galt, så skal vi hjelpe deg videre og finne en god løsning. Det er ikke mulig å reklamere på normal slitasje eller bruksfeil. 

En reklamasjon vil si at det er en feil eller mangel ved varen. Om du oppdager dette må du gi oss beskjed om det innen rimelig tid, og helst så snart som mulig. Dersom vi ikke har levert varen når vi har sagt at den skal leveres regnes dette også som en mangel, og igjen må du gi oss beskjed innen rimelig tid. Denne beskjeden bør være skriftlig. Du kan reklamere senest to år etter at du fikk varen, eller fem år hvis det er varer som er ment til å vare vesentlig lengre. 

Vi ber om at reklamasjonsprodukter vaskes før de sendes i retur til oss.

Fargeforskjeller
Av og til vil det oppleves små fargeforskjeller i materialene. Dette skyldes nyanseforskjeller på innfargingen av stoffruller hos våre underleverandører, og kvalifiserer ikke til reklamasjon. Det er viktig å være klar over at fargefremstillingen varier på ulike flater slik at det ikke alltid er samsvar mellom f.eks. et digitalt bilde og faktiske produkter. Det anbefales å velge farge ut fra PMS eller CMYK for korrekt fargegjengivelse. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forskjeller i fargenyanser ved trykk av laserfarger på ulike materialer. Samtidig vil det forekomme nyanseforskjeller når produkter som er lasertrykt kombineres med produkter som ikke er lasertrykt. Det kan også forekomme fargenyanser i produkter uten lasertrykk men som er laget i ulike materialer. En slik nyanseforskjell vil ikke være reklamasjonsberettiget. Dersom dere er usikre kan dere be om fargeprøve på de ulike materialene. 

#