Etiske retningslinjer

Vi i Trimtex vil at handel skal bidra til bærekraftig utvikling. Derfor stiller vi krav til våre samarbeidspartnere for å ivareta både arbeidstakerrettigheter og miljø. Det er nasjonale myndigheters hovedansvar å sikre at menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn blir ivaretatt, men det fritar ikke private næringsdrivende som oss selv for ansvar. Som handelsaktør på det internasjonale markedet er vi i Trimtex opptatt av det ansvaret vi har for å sikre gode arbeidsforhold i hele vår leverandørkjede. Vi er opptatt av at det tas miljøhensyn når materialer til treningstøyet vårt produseres, derfor sørger vi for at alle de materialene vi bruker er Øko-Tex, Iso- og Reach-sertifiserte. Det betyr at ingen av materialene på noen måte inneholder skadelige og miljøfarlige stoffer. Vi er opptatt av dyrevelferd, og all dun vi bruker kommer fra matproduksjon. Ikke under noen omstendigheter bruker vi dun fra levende dyr. Som et føre var prinsipp har vi valgt å ikke ta i bruk nanosølv som et antibakterielt belegg i våre produkter.

Vi jobber for å bevisstgjøre alle ansatte, samarbeidspartnere og kunder rundt viktigheten av etisk handel, og vi ekskluderer potensielle leverandører som har uetisk opptreden. Trimtex ønsker å bidra til åpenhet rundt våre fabrikker, og vi kan forsikre dere som kunder at våre varer er produsert på fabrikker der mennesker ikke på noen som helst måte blir utnyttet. Vår produksjon foregår i all hovedsak ved Trimtex Baltic i Estland under etablerte forhold. Noe av vår produksjon foregår i Asia med leverandører som i asiatisk målestokk har gode arbeidsforhold og vilkår.

Våre etiske retningslinjer og målsetningene for vårt arbeid er nedfelt i et såkalt «Code of Conduct» dokument. Dette dokumentet beskriver hvilke krav vi stiller til våre leverandører. Felles enighet om disse prinsippene er en forutsetning for å inngå, opprettholde eller fornye en handelsavtale. Retningslinjene i dokumentet er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. Etter som «Code of Conduct» aktivt blir brukt i fremmedspråklige land er dokumentet utført på engelsk. Se dokumentet her

Vi bruker disse leverandørene
Estland: Trimtex Baltic OÜ , Protex Baltic OÜ og Nirgi Servis OÜ. 
Asia: Wuhan Briway Co.Ltd, Luen Ford Sportswear Fty.Ltd og ASG Vina Co.Ltd